Do social constructivists tell us something real about economics?

Main Article Content

Bartosz Paweł Kurkowski

Abstract

Social constructivists use to say that economists cannot study objective reality, absolute truth does not exist, and economic knowledge is being constructed, not discovered and it depends on temporary culture. Realists notice and admit social conditions which may affect economic theories and unrealistic assumptions of models, but they claim that these models describe the real world, at least to some extent. The notions of truth and reality are crucial in both of these concepts. In this papar they are analysed based on Hilary Putnam theory developed by Adam Grobler.

Article Details

Section
Articles

References

Gorazda, M., 2014. Filozofia ekonomii. Bramy Nauki. Kraków: Copernicus Center Press.

Grobler, A., 2000. Prawda a względność. Kraków: Wydawnictwo Aureus.

Grobler, A., 2006. Metodologia nauk. Kompendia Filozoficzne. Kraków: Wydawnictwo Aureus -- Wydawnictwo Znak.

Grzegorczykowa, R., 1998. O rozumieniu prototypu i stereotypu we współczesnych teoriach semantycznych. W: J. Anusiewicz i J. Bartmiński, red., Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, Język a Kultura. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, s. 109–115.

Hardt, Ł., 2013. Studia z realistycznej filozofii ekonomii. Academia Oeconomica. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Judycki, S., 2004. Świadomość i pamięć: uzasadnienie dualizmu antropologicznego. Źródła i Monografie/Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Leszczyński, D., 2016. Poszukiwanie prawdy czy gra interesów? Filozofuj!, [online] (4(10)), s. 15–17. Dostępne na: [dostęp 26.08.2019].

Mäki, U., 2009. Realistic realism about unrealistic models. W: H. Kincaid i D. Ross, red., The Oxford Handbook of Philosophy of Economics. Oxford ; New York: Oxford University Press, s. 68–98.

Popper, K.R., 2002. Cel nauki. tłum. A. Chmielewski. W: Wiedza obiektywna: ewolucyjna teoria epistemologiczna, Biblioteka Współczesnych Filozofów, Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 231–246.

Przymeński, A. red., 2008. Socjologia: wykłady i materiały do ćwiczeń. Materiały Dydaktyczne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Schütz, A., 1984. Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. tłum. D. Lachowska. W: E. Mokrzycki, red., Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesne. Warszawa: PIW, s. 137–192.

Twardowski, K., 1900. O tak zwanych prawdach względnych. [online] Lwów: nakł. Senatu Uniwersytetu Lwowskiego. Dostępne na: .

Zboroń, H., 2009. Teorie ekonomiczne w perspektywie poznawczej konstruktywizmu społecznego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Zboroń, H., 2014. Podział nauk a miejsce i status ekonomii. Studia Ekonomiczne, [online] (3 (82)), s. 381–399. Dostępne na: [dostęp 26.08.2019].